Giảng lễ Chúa Nhật 21 Thường Niên A 8g 00 – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện"Người ta nói Con Người là ai?" (Mt 16, 13)
Giảng lễ Chúa Nhật 21 Thường Niên A 8g 00 – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR 27/08/2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes