Giảng Thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích C"Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." (Lc 1, 45)
Giảng Thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR VN www.dcctvn.org 15/08/2016


-----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
-----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes