ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm giảng lễ Tạ ơn: 24 năm Giám mục của ĐHY GB Phạm Minh MẫnBài giảng lễ Tạ ơn: 24 năm Giám mục của ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

-----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: 
http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
-----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes