Hội luận về tình hình Biển Đông và vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh với Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT


Hội luận trực tiếp sáng thứ 5 về tình hình Biển Đông và vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh với linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes