Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Hai 21.08.2017:

Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Hai 21.08.2017:
1. Ngày 21.08- Kính thánh Giáo hoàng Piô X
2. LHS Thứ Hai 21.08.2017- KHÔNG LÀM TÔI HAI CHỦ (AMEN TV)
3. Giáo Hội Năm Châu 21-08-2017- Australia đòi phạt các linh mục không chịu vi phạm ấn tín giải tội (VIETCATHOLIC)
4. Ánh Sáng Và Bóng Tối - Sám Hối 3 - Thuý Trang - Lm. Quang Uy - Gia Ân

5. Radio Tin Mừng (AMEN TV)
6. Đài phát thanh Vatican, thứ hai 21.08.2017

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv/videos
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes