Lời Hằng Sống Thứ Ba 29.08.2017: ĐỪNG BẤT CÔNG ! ĐỪNG NHƠ UẾ !Lời Hằng Sống
Thứ Ba 29.08.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes