Lời Hằng Sống Thứ Bảy 12.08.2017: TẠI SAO KHÔNG TRỪ ĐƯỢC QUỶLời Hằng Sống
Thứ Bảy 12.08.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT


-----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: 
http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
-----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes