Lời Hằng Sống Thứ Sáu 18.08.2017: THIÊN CHÚA KHÔNG CHO PHÉP LY DỊLời Hằng Sống
Thứ Sáu 18.08.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT


----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes