Thánh Lễ Tạ Ơn và Bế Mạc Hội Trại TNTTVN Giáo Tỉnh Sài Gòn 2Sau những sinh hoạt giao lưu , học hỏi. Hội trại Thiếu Nhi Thánh Thể - kỷ niệm 100 năm TNTT Thế Giới và 85 năm TNTTVN sẽ kết thúc bằng Thánh Lễ Tạ Ơn và nghi thức Bế Mạc .

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes