Lời Hằng Sống 15.8.2017 PHÚC THẬTLời Hằng Sống
Tuần XIX Thường Niên -Thứ Ba 15.8.2017: Lễ Đức Mẹ Lên Trời - "PHÚC THẬT"
Lm. Đaminh Nguyễn Văn Phương

0 nhận xét :