Lời Hằng Sống Chúa Nhật 13.08.2017: CÓ CHÚA, ĐỪNG SỢLời Hằng Sống
Chúa Nhật 13.08.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :