Lời Hằng Sống Chúa Nhật 13.08.2017: CÓ CHÚA, ĐỪNG SỢLời Hằng Sống
Chúa Nhật 13.08.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes