Lời Hằng Sống Thứ Ba 08.08.2017: XIN ĐƯỢC ĐI TRÊN NƯỚCLời Hằng Sống
Thứ Ba 08.08.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :