Lời Hằng Sống Thứ Ba 08.08.2017: XIN ĐƯỢC ĐI TRÊN NƯỚCLời Hằng Sống
Thứ Ba 08.08.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes