Lời Hằng Sống Thứ Hai 14.8.2017: CÙNG ĐI VỚI CHÚALời Hằng Sống
Tuần XIX Thường Niên -Thứ Hai 14.8.2017: CÙNG ĐI VỚI CHÚA
Lm. Đaminh Nguyễn Văn Phương


-----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: 
http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
-----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes