Lời Hằng Sống Thứ Năm 03.08.2017: THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNGLời Hằng Sống
Thứ Năm 03.08.2017
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :