Lời Hằng Sống Thứ Sáu 11.08.2017: KHỔNG THỂ TỰ CỨU MÌNHLời Hằng Sống
Thứ Sáu 11.08.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT


-----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: 
http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
-----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes