Maria Nữ Tỳ Của Thiên ChúaPhim Công Giáo: Maria Nữ Tỳ Của Thiên Chúa (Full) Maria Nữ Tỳ Của Thiên Chúa. Phim kể về cuộc đời trần thế của Mẹ. Chủ đề cuộc đời Mẹ Maria.

0 nhận xét :