Ngày 14.08: Kính thánh Maximilianô Kolbê, linh mục tử đạo dưới thời ĐứcNgày 14.08: Kính thánh Maximilianô Kolbê, linh mục tử đạo dưới thời Đức 
-----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: 
http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
-----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes