Ngày 25.08: kính thánh Luy- Vua nước PhápNgày 25.08: kính thánh Luy- Vua nước Pháp

0 nhận xét :