Ngày 27.08: kính thánh Monica, bổn mạng các bà mẹ Công GiáoNgày 27.08: kính thánh Monica, bổn mạng các bà mẹ Công Giáo

0 nhận xét :