Ngày 28.08: kính thánh Augustino, tiến sĩ Hội ThánhNgày 28.08: kính thánh Augustino, tiến sĩ Hội Thánh

0 nhận xét :