Ngày 29.08: Lễ thánh Gioan Tẩy Giả bị trạm quyết


Ngày 29.08: Lễ thánh Gioan Tẩy Giả bị trạm quyết

0 nhận xét :