Ngữ pháp Thông dụng: Cụm giới từ (VOA)
Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Thông dụng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến những cụm từ phổ biến đóng vai trò như trạng từ hay còn được biết tới với thuật ngữ cụm giới từ. Vậy cụm giới từ là như thế nào và cách dùng nó ra sao? Mời các bạn cùng tìm câu trả lời qua video sau. 


Một cụm giới từ là một nhóm các từ bắt đầu bằng một giới từ và kết thúc bằng một danh từ, đại từ, hoặc một cụm danh từ, ngoài ra còn được gọi là tân ngữ giới từ. Các cụm giới từ đôi khi đóng vai trò như là các trạng từ trong một câu.Cụm giới từ = Giới từ + Tân ngữ Giới từ (đại từ, danh từ, cụm danh từ)Một cụm giới từ có thể là bất cứ cái gì như “on the big boat” hay “On Monday.”Một số cụm giới từ có chức năng là trạng từ, số khác là tính từ. Các cụm giới từ đóng vai trò là trạng từ cung cấp thông tin về địa điểm, thời gian, lý do hay cách làm một điều gì đó.Có thể hoán đổi vị trí của chúng trong câu. Các cụm từ về thời gian là dễ hoán chuyển nhất. Nhưng đừng cho quá nhiều cụm giới từ vào trong một câu vì có thể gây khó hiểu.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes