Đọc Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, Chúa nhật 13.08.2017Đọc Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, Chúa nhật 13.08.2017

Niềm tin nơi Chúa Giêsu không mở ra cho chúng ta một con đường mà trong đó mọi sự đều dễ dàng và an lành, nó không miễn trừ cho chúng ta các bão táp của cuộc đời, nhưng bảo đảm cho chúng ta về sự diện diện của Chúa Giêsu và một bàn tay nắm lấy chúng ta để trợ giúp chúng ta đương đầu với các khó khăn và chỉ cho chúng ta đường đi ngay cả khi có tối tăm.

-----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: 
http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
-----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes