Radio Chân Lý Á Châu - THỨ BẢY 12/08/2017Chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu.

Chương trình này cũng được phát trên làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ, từ 8g30 đến 9g27 (giờ Việt Nam).


-----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: 
http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
-----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes