Sống Với Chúa Hằng Tuần - Chúa Nhật Thứ 21 Năm A - Phê-rô con là đáSống Với Chúa Hằng Tuần - Chúa Nhật Thứ 21 Năm A - Phê-rô con là đá
Mát Thêu mt 16 13-2020
Anh là Phê-rô, nghĩa là tảng đá. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá nước trời.
Linh Mục Nguyễn Xuân Trường

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes