Sứ điệp Tin Mừng Thánh Mt 15:21-2Sứ điệp Tin Mừng Thánh Matthêu Mt 15:21-28 do Lm. Phêrô Nguyễn Văn Phan, C.Ss.R thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA.

0 nhận xét :