Thánh Ca và Đời Sống - Ơ Trăng - Nhạc Sĩ Hải Triều - Ca Đoàn Cung Việt -Thánh Ca và Đời Sống 
Bài Hát: Ơ Trăng
Tác Giả: Nhạc Sĩ Hải Triều - Cát Minh
Trình Bày: Ca Đoàn Cung
 Việt - Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes