Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bế mạc Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31 (2017)
Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bế mạc Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31.
-----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
-----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes