Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Bà Rịa 2017

Vào lúc 08g30 ngày 24.8.2017
Tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa
Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa
Sẽ phong chức linh mục cho 07 Thầy Phó tế:
Thầy PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
Thầy GIUSE NGUYỄN VĂN ANH
Thầy MICAE H
UỲNH VĂN PHÚ
Thầy GIUSE NGUYỄN THANH HÙNG
Thầy PHAOLÔ ĐỖ NGUYÊN KHA
Thầy TÔMA NGUYỄN XUÂN BẮC
Thầy MARTINÔ TRẦN THANH TUẤN

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes