Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Throw the baby out with the bathwater




Một số câu nói chúng ta dùng trong tiếng Anh Mỹ thực sự nghe rất kinh khủng. Hy vọng là Jonathan và Anna không bất cẩn như thế này nhé. 

Câu này có nghĩa là vứt bỏ một thứ có giá trị đi cùng với thứ gì đó không còn cần. Bạn cũng có thể dùng câu này như một lời cảnh báo. Nhiều chuyên gia ngôn ngữ nói rằng thành ngữ này được chuyển ngữ sang tiếng Anh từ một câu nói của người Đức “Pour the baby out with the bath.” Tôi chắc chắn là câu gốc nghe cũng đáng lo như vậy thôi.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes