Tin Công giáo thế giới ngày 14/08/2017Tin Công giáo thế giới ngày 14/08/2017

- Đức hồng y Tổng Giám mục Seoul kêu gọi lần hạt Mân Côi cho hòa bình
- Pakistan cử hành quốc táng cho một nữ tu Công Giáo

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes