Tin Công giáo thế giới ngày 28/08/2017Tin Công giáo thế giới ngày 28.08.2017 
- Kitô hữu lũ lượt trở về vùng bình nguyên Ninivê
- Kỷ niệm 300 năm đội triều thiên ảnh Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan

0 nhận xét :