Trực tiếp: Đại lễ Mừng Thánh Anphongsô Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài GònĐại lễ Mừng Thánh Anphongsô Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

0 nhận xét :