Truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Tối 17.08.2017Truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Tối 17.08.2017
1. Lm. Vũ Thế Toàn thuyết giảng tại Đại Hội Thánh Mẫu: "Tại sao lại gọi là Kinh Mân Côi"
2. Lm. Lê Quang Uy, CSsR thuyết giảng: "Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp"
----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes