Truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Tối Thứ Bảy 26.08.20171. BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM 
2. Giảng lễ Hành Hương Đức Mẹ - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn ngày 26-08-2017
3. Thánh lễ Chúa Nhật Thứ 21 Mùa Quanh Năm 27-08-2017 dành cho những người không thể đến nhà thờ


====================================

Những câu chuyện Kinh Thánh
Tập 21 - Dòng dõi vua David
Tập 22 - Triều đại vua Solomon


----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------


Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes