Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Chúa Nhật 20.08.2017
Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Chúa Nhật 20.08.2017:
1. Bài giảng Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 19-08-2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn
2. Ngày 20.08- kính thánh Bênađô
3. Lời Hằng Sống Chúa Nhật 20.08.2017- TRỪ QUỶ
4. Sống Với Chúa Hằng Tuần - Chúa Nhật Thứ 20 Năm A - Lòng Tin

5. Thánh Ca và Đời Sống - Đừng Để Con Đơn Hành - Lm. Nguyễn Duy - Khắc Thiệu
6. Thánh lễ Chúa Nhật Thứ 20 Mùa Quanh Năm 20-08-2017 dành cho những người không thể đến nhà thờ

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv/videos
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes