Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng 16.08.2017
Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng 16.08.2017: 
1. BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ ngày 12-15.08.2017
2. LHS Thứ Tư 16.08.2017- CHÂN THÀNH SỬA LỖI
3. Đại Hội Giới Trẻ Á Châu
4. Đức TGM Leopoldo Girelli mang dây Pallium cho Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
5. Thánh Ca và Đời Sống - Ơ Trăng - Nhạc Sĩ Hải Triều - Ca Đoàn Cung Việt - Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu

-----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
-----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes