Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Ba 22.08.2017Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Ba, ngày 22.08.2017
1. Lời Hằng Sống Thứ Ba 22.08.2017- Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương (AMEN TV)
2. Tin Công giáo thế giới (AMEN TV)
3. TUYỂN TẬP NHẠC THÁNH CA ĐẶC BIỆT
4. Radio Tin Mừng (AMEN TV)
5. Đài phát thanh Vatican, thứ ba 22.08.2017----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes