Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Năm 24.08.2017
Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Sáu, ngày 25.08.2017
1. Ngày 25.08- kính thánh Luy- Vua nước Pháp
2. Lời Hằng Sống Thứ Sáu 25.08.2017- ĐIỀU RĂN MỚI
3. Thánh Ca Tuyển Chọn 


----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes