Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Tối 19.08.2017Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Tối 19.08.2017
1. Đêm Diễn Nguyện - Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại làng Fatima (TT Hành Hương Đức Mẹ TàPao)
2. Đêm Diễn Nguyện - Tôn Vinh Đức Mẹ La Vang Tại Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang Lần Thứ 31 (2017)


----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes