Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Tối Thứ Hai 28.08.2017Phần 2:
1. TÂN CA - Lm. TIẾN LỘC & Lm. QUANG UY (Ý nhạc: Thánh Augustino)
2. THÁNH CA DÂNG MẸ - KHÁNH LY

==============================


Phần 1: Những câu chuyện Kinh Thánh
Tập 25 - Các ngôn sứ của sa mạc
Tập 26 - Một vì sao xuất hiện ở phương Đông

0 nhận xét :