Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Tối Thứ Tư 23.08.2017


Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Tư, ngày 23.08.2017
1. LHS Thứ Tư 23.08.2017- THIÊN CHÚA KHÔNG ĐỐI XỬ BẤT CÔNG (AMEN TV)
2. Tin tức Công Giáo đó đây (RomeReports)
3. Radio Tin Mừng – Thứ Ba 22.08.2017 (AMEN TV)
4. Đài phát thanh Vatican, thứ tư 23.08.2017

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes