Thánh Lễ Đồng Tế tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao lúc 6g30 ngày 13/08/2017


Thánh Lễ Đồng Tế tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao lúc 6g30 ngày 13/08/2017

0 nhận xét :