Đức Mẹ TàPao 12.8.2017: Diễn Nguyện và Chầu Mình Thánh Chúa
Đức Mẹ Tapao - lúc 18g00 ngày 12/08/2017 - Rước kiệu và Chầu Thánh Thể

-----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: 
http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
-----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes