Đức Mẹ Tapao - lúc 19g00 ngày 12/08/2017 - Rước kiệu và Chầu Thánh Thể

Đức Mẹ Tapao - lúc 18g00 ngày 12/08/2017 - Rước kiệu và Chầu Thánh Thể

-----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: 
http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
-----------------------------------------------------------------

0 nhận xét :