Truyền thông Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Năm, ngày 31.08.2017
Kênh truyền thông Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Năm, ngày 31.08.2017
1. Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, thứ tư 30.08.2017 (VATICAN Tiếng Việt)
2. Thế Giới Nhìn Từ Vatican 30-08-2017- Nguy cơ khủng bố Hồi Giáo tấn công vào Vatican (VIETCATHOLIC)
3. Tin Công giáo thế giới ngày 30.08.2017 (AMEN TV)
4. Liên Khúc Lời Mẹ Nhắn Nhủ - Đền Tạ Trái Tim Mẹ - Nữ Vương Mân Côi (MẸ FATIMA) (TT ASIA)

5. Lời Hằng Sống Thứ Năm 31.08.2017- ĐỪNG MÊ NGỦ ! ĐỪNG TẮC TRÁCH ! - Lm. Lê Quang Uy CSsR (AMEN TV)

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes