Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, thứ tư 02.08.2017Kitô hữu là người bị lây nhiễm ánh sáng của Thiên Chúa

0 nhận xét :