Đức Thánh Cha tiếp kiến chung thứ tư 09.08.2017



Đức Thánh Cha mở rộng vòng tay tiếp đón người tội lỗi

0 nhận xét :