Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, thứ tư 30.08.2017Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, thứ tư 30.08.2017
Kitô hữu phải tươi vui mới có thể loan báo Tin Mừng cho thế giới.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes