Bài giảng Thánh Lễ tại Nhà Thờ Kỳ Đồng, Q.3, Chúa Nhật 17.9.2017 - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCTBài giảng Thánh Lễ tại Nhà Thờ Kỳ Đồng, Q.3, Chúa Nhật 17.9.2017 - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes