BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ ngày 14 - 16. 09. 2017Những tin chính sẽ phát: 01. Học viện Công giáo Việt Nam khai giảng năm học mới 02. Cộng đoàn Mến Thánh Giá mừng 10 năm tái hiện diện tại giáo phận mẹ Hải Phòng 03. Đức TGM Leopoldo Girelli, tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes